088 8900 780 office@mobiresult.nl

Diensten & producten

MobiResult is een adviesorganisatie die zich met verschillende diensten en producten richt op het  optimaliseren van het e-bikegebruik binnen de zakelijke mobiliteit.

Uitgave Fiets & Fiscus

We helpen werkgevers om de potentie te duiden en mensen in beweging te krijgen. Met ondersteuning bij het opstellen van een goede fietsregeling, het uitwerken van stallings- en laadfaciliteiten, het bepalen van de potentiële doelgroep. Op basis van onze opgedane ervaring en expertise kennen we de klappen van de zweep en zorgen ervoor dat afspraken nagekomen worden, doelstellingen helder vertaald worden en resultaten meetbaar zijn.

Fietsstimulering binnen organisaties

Om potentiële deelnemers te enthousiasmeren en verleiden moeten zij horen, zien en voelen. Onze ervaring heeft geleerd dat voor het bereiken van een maximaal aantal deelnemers een combinatie van offline, online alsmede fysiek communicatie het beste werkt. Om de Fietsen Verleer Je Nooit! campagne in de eerste fase binnen organisaties te communiceren hebben we een communicatie toolkit ontwikkeld met het doel om zoveel mogelijk deelnemers te werven. Deze toolkit wordt in overleg met de werkgever op maat samengesteld en bestaat uit o.a. digitale logo’s, posters, rollup banners, flyers, (auto)deurhangers, routemapje met belangrijkste fietsroutes naar de werklocatie en fietstips. Met de online fietscoach Fred is er altijd een vraagbaak aanwezig

Vormgeven fietsbeleid

Op een centrale kick-off bijeenkomst wordt de campagne verder intern gepresenteerd door zowel vertegenwoordigers van werkgevers als een Fietsen Verleer je Nooit! vertegenwoordiger. Tijdens deze sessie worden het doel van de campagne, de mogelijkheden en voorwaarden uitgelegd en kunnen geïnteresseerde medewerkers kennismaken met de proef e-bikes en de campagne. Om ook te kunnen ‘voelen’ en de bezoekers te verleiden zullen naast de benodigde materialen uiteraard ook de e-bikes aanwezig zijn. Potentiële deelnemers kunnen direct hun e-bike reserveren in het speciale “BoekJeFiets” reserveringssysteem.

E-bike probeeracties

Het feitelijke proberen van de e-bike is cruciaal in het overtuigen van de deelnemers. Vandaar dat wij er veel waarde aan hechten dat mensen met de juist afgestelde e-bike en goed geïnformeerd op weg gaan. Een proefperiode van 2 tot 3 weken is voor de meeste deelnemers voldoende om te ervaren of de e-bike een aantrekkelijk alternatief is voor de auto. Vanuit Fietsen Verleer Je Nooit! voeren we 0- en 1- metingen uit zodat we kunnen monitoren hoe het gebruik wordt ervaren. Korte interviews met deelnemers (waarom doe je mee, wat verwacht je etc.) leveren vaak leuke informatie en quotes op die aansluitend samen met de foto’s bij de vervolgcommunicatie gebruikt kunnen worden.

Converteren

Omdat fietsstimulering tot doel heeft om een structurele gedragsverandering te bewerkstelligen, is een goed vervolgaanbod cruciaal. Aangezien ongeveer 30% van de deelnemers na de proef positief tegenover het kopen of leasen van een e-bike staat (of wellicht nog beter: al een e-bike heeft gekocht of geleaset), is het belangrijk dat de deelnemers een concreet aanbod ontvangen zodra hun proefperiode is afgelopen. Als werkgever zijn er verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat medewerkers blijven fietsen.

 

Vitale en productieve medewerkers

Waarom

Het stimuleren van fietsgebruik biedt voordelen voor werkgever, werknemer maar ook voor de samenleving. Denk daarbij aan het reduceren van uitstoot en beperken van filedruk.

Wat is voor mij de winst als werkgever

Een fietsende medewerker biedt werkgevers diverse voordelen waaronder:

  • Fittere en gezondere werknemers leidt tot minder ziekteverzuim en hogere productiviteit
  • Minder parkeerruimte en een betere bereikbaarheid met als resultaat een aanzienlijke kostenbesparing
  • Past bij moderne bedrijfsvoering en goed werkgeverschap; medewerkers worden door de organisatie geholpen om efficiënter en goedkoper naar het werk te reizen
  • CO2-reductie draagt bij aan een duurzame bedrijfsvoering

… en voor mij als werknemer

Voor werknemers die de e-bike gebruiken zijn voordelen te behalen zoals:

  • Vitaliteit, volgens onderzoek hét belangrijkste argument om te gaan fietsen
  • Reistijdwinst (kortere reistijd en filemijding)
  • Kostenbesparing, medewerkers die nu met de auto naar het werk komen kunnen fors op hun autokosten besparen door te gaan fietsen. Volgens de ANWB maken de variabele kosten ongeveer 50% uit van de totale autokosten. Het laten staan levert dus direct geld op.
  • Je komt niet bezweet aan op het werk, douchen op de werkplek is niet nodig en op de terugweg kun je ‘je hoofd leegrijden’

Lekker je hoofd leegfietsen

Nieuws 

Stel je wilt als werkgever nu echt het voortouw nemen om de bereikbaarheid van je bedrijf te verbeteren. Of is het tekort aan parkeerplaatsen je al jaren een doorn in het oog maar je wilt je medewerkers niet verbieden om met de auto te komen. Misschien wil je als werkgever wel aan de slag om de vitaliteit onder je medewerkers te vergroten. Wij helpen organisaties en bedrijven op een praktische manier om het aantal fietsers te vergroten. 

Help, we mogen zo weer naar kantoor

Volgens consultant Jos Hollestelle van Syndesmo moeten werkgevers, zo lang als er nog geen echte oplossing (vaccin) is, maatregelen nemen om medewerkers zo min mogelijk bloot te stellen aan het Covid-19 virus. Je kantoor laat je regelmatig schoonmaken, je kijkt kritisch naar grote bijeenkomsten en je geeft instructie over hygiëne en het inmiddels bekende niezen in je elleboog. Maar wat doe je met het infectiegevaar tijdens de woon-werkritten en zakelijke reizen van je medewerkers? In de Corona-vervoersladder (zie kader hiernaast) hebben we de verschillende vormen van vervoer gerangschikt naar kans op infectie. Waarbij het thuiswerken en videovergaderen bovenaan staat (kleinste kans op infectie) en het openbaar vervoer 2e klasse in de spits onderaan de ladder staat. Een simpele ladder doet geen recht aan de strategische keuze die je als werkgever moet maken. We zien drie scenario’s voor de keuze waar je nu voor staat: 1. Accepteren, 2. Reduceren en 3. Minimaliseren. Waar je ook voor kiest, zorg dat dit een weloverwogen keuze is met een goede risico-inschatting.

Als MobiResult helpen we uw organisatie graag om de mogelijkheden van de e-bike voor woon-werk verkeer en korte zakelijke ritten op een rij te zetten. Bel met Arnoud Broers +31 6 1429 1199 voor een gratis intake- gesprek.

Lees hier het volledige artikel van Jos Hollestelle van Syndesmo

E-bikeleasing, dé trend voor 2020

Net zoals u auto’s kunt leasen, is het ook mogelijk om fietsen voor uw medewerkers te leasen. Dit is met name interessant voor duurdere fietsen of e-bikes. Leasen maakt het mogelijk kosten te spreiden en uw medewerkers te ontzorgen (rijklaar afleveren, pech onderweg service, etc.), net zoals u dat doet met medewerkers die de beschikking krijgen over een leaseauto. De waarde van het aantal privé gereden kilometers dient (als bijtelling) bij het inkomen opgeteld te worden.

Door de duidelijkheid die er onlangs is gekomen over de fiscale bijtelling van 7% voor de fiets van de zaak, maakt het voor werkgevers vanaf 2020 eenvoudiger om een (elektrische) fiets ter beschikking te stellen. Op deze manier ontstaat een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde waarbij de kosten voor de ondernemer aftrekbaar zijn van de winst en de BTW kan worden verrekend.

Indien de werknemer de e-bike ook privé gebruikt is een bijtelling van toepassing. Als voorbeeld: de bijtelling voor een fiets van € 2.500,- bedraagt dan € 5,39 netto per maand   (€ 2.500,- x 7% x 36,93%:12= € 5,38 netto per maand). Een eventuele privébijdrage kan hier weer vanaf worden getrokken. In onderstaande tabel staan de leasetarieven en netto bijtelling op basis van de catalogusprijs van de e-bike weergegeven.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan!

Wij nemen altijd binnen 24 uur contact met u op om uw specifieke vragen en wensen door te nemen. Op deze manier denken wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.